Om Skandia-modellen

I Danmark lever mere end 500.000(*) mennesker i såkaldt udenforskab. De menneskelige konsekvenser i form af tabt livskvalitet og muligheder for dem og deres familier, kommer vi aldrig til at kunne sætte tal på, men vi kan regne ud, hvad det koster os som samfund.

Samlet set koster gruppen i udenforskab den offentlige sektor knap 35 mia. kr. Til sammenligning ville gruppen have givet et overskud på godt 10 mia. kr., hvis de havde været i sammenligningsgruppen. Forskellen mellem disse grupper er dermed det økonomiske potentiale, som udgør godt 45 mia. kr.
Læs mere her >>

Dermed kan vi sætte tal på det økonomiske potentiale for samfundet, hvis vi, gennem at investere i sociale og forebyggende indsatser, kan reducere udenforskab.

Desværre bliver sociale tiltag og forebyggende indsatser ofte betragtet som en omkostning i et budget og ikke som en investering i fremtiden. Den opfattelse vil Skandia gerne gøre op med - Derfor har vi udviklet Skandia-modellen.

Skandia-modellen er et regneværktøj, der kan beregne det økonomiske potentiale for den offentlige sektor ved sociale indsatser. Modellen er udviklet for Skandia Danmark af Centre for Economic and Business Research (CEBR) ved Copenhagen Business School. Modellen er lavet efter svensk forbillede, men er tilrettet danske forhold ved blandt andet at benytte registerdata og ved at følge Socialstyrelsens anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer. Hovedsigtet med den danske Skandia-model er at skabe en fælles referenceramme for, hvordan man beregner det økonomiske potentiale for sociale indsatser, og ikke mindst at skabe et fælles sprog indenfor økonomiske evalueringer på tværs af offentlige instanser.

SM_cirkel

(*) Opgjort i Skandia-modellen, version 2, 2015
   

Regneværktøjet i Skandia-modellen er udarbejdet med inspiration fra det svenske regneværktøj [læs mere her], men er opdateret til danske forhold og tal af CBS (CEBR).

 

Kontaktinfo

Har du spørgsmål til Udenforskabets pris eller Skandia-modellen, så kontakt os.

>> Kontakt os

Hent brochure

I samarbejde med

isamarbjdemed_CBS