Lancering

D. 24. september afholdt pensionsselskabet Skandia lanceringskonferencen "Udenforskabets pris og sociale investeringer". Her blev en helt ny beregningsmodel præsenteret for over 100 interesserede deltagere, der repræsenterede en blandet flok af beslutningstagere, rådgivere, økonomer, konsulenter, regionsledere, medarbejdere fra Kommunernes Landsforening (KL) og
medarbejdere fra forskellige kommuner.

Der blev taget godt imod  Skandia-modellen fra både sal og oplægsholdere, og Skandias vicedirektør Peter Holm betegner præsentationen som et stort skridt i arbejdet med at vise  effekterne af forebyggende indsatser.

Lancering_PerLarsen_taetpaa.jpg
Per Larsen, Formand for Børnerådet

"Der er god grund til at tænke i baner som Skandia-modellen,
for vi skal have fokus på, at det lykkes at give børn et godt liv. Og
her har vi et redskab, et økonomisk incitament, der kan gøre det nemmere og
hurtigere at beslutte noget ud fra, og så er vi tilbage til udgangspunktet: At
kunne give børn et bedre liv. Og hvis man kan spare penge, mens man gør det, er
det en ren win-win-situation, sagde Børnerådets formand, Per Larsen, der også
gæstede talerstolen.

Lancering_foyer.jpg

Forhallen i Skandia, hvor konferencen blev afholdt.
  

Link til præsentationer:

Velkommen til Danmark

VelkommentilDK_th

I samarbejde med

isamarbjdemed_CBS