Om Skandia

I Danmark tilbyder Skandia pensions- og sundhedsløsninger til
medarbejderne i danske virksomheder. Vi er en del af den nordiske
Skandia-koncern, der forvalter en samlet formue på 450 milliarder svenske
kroner, har 2.400 medarbejdere og servicerer 1,9 millioner kunder.

>> Læs mere om Skandia


Skandia har en lang tradition for at tage aktivt ansvar for det samfund, vi er en del af. Vi stod bag Natteravnene og driver fx Idéer for livet fonden, som støtter
ildsjæle og projekter, der arbejder for at skabe et trygt og bedre samfund at
leve i for børn og unge.

>> Læs mere om Idéer for livet


Skandia har taget initiativ til arbejdet med social forebyggelse og sociale investeringer, fordi 160 år som pensions- og forsikringsselskab har vist os, at en tidlig
indsats betaler sig. Arbejdet med Skandia-modellen er med andre ord både til
gavn for samfundet, for Skandias kunder og dermed for Skandia. Det skaber ikke
alene menneskelig og økonomisk værdi på lang sigt, men også lige nu og her.

Kontaktinfo

Har du spørgsmål til Udenforskabets pris eller Skandia-modellen, så kontakt os.

>> Kontakt os

Hent brochure

I samarbejde med

isamarbjdemed_CBS